سرعت تغییرات به دلیل افزایش روز افزون دانش بشری بسیار زیاد شده و مدارس و دانشگاه ها با ساختار بوروکراتیک (دولتی)، خیلی آهسته حرکت می کنند و نمی توانند فضای خالی بین نیاز آموزشی برای بازار کسب و کار و واقعیتهای زندگی ما را، با سرفصل درسهایشان (که سالها افراد را با آنها مشغول کرده اند) پرکنند.

از آن جائیکه این فاصله هر روز بیشتر می شود، نیاز به آموزشهای بین رشته ای هم کاملا احساس می شود. پاسخ ندادن به این پرسش ها نتیجه ای جز فرصت سوزی و از بین رفتن منابع فردی و اجتماعی ندارد. مؤلفه های کسب و کار به سرعت در حال تغییر هستند و هر روز متغیر های جدیدی مثل موج های خروشان به بدنه کسب کار سنتی برخورد می کند ، که اگر موج سواری را یاد نگیریم نه تنها پیشرفت نمی کنیم. بلکه نتیجه ای سخت تر انتظار ما را خواهد کشید و آن هم چیزی نیست جز خروج از روال عادی زندگی و کار .

این موضوع با اهمیت هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی و تیمی مطرح است. ما بخشی از مسئولیت اجتماعی خودمان را در پیدا کردن پاسخ به این قسمت مغفول مانده آموزش می دانیم. برای همین ، شروع به تولید محتواهای آموزشی برای توسعه فردی و راه اندازی کسب و کار و همچنین منتشر کردن آن در وب سایت دانش زار کرده ایم. تا اول از همه مخاطبِ همراه ما یک دید کلی نسبت به فضای موجود داشته باشد و در نهایت هم بتواند در فضای جدید زندگی شخصی و حرفه ای ، بهره وری کافی را داشته باشد . البته که ما هم در این سفر ، با شما همراهیم و در کنار شما به دلیل سرعت بالای تغییرات مشغول یادگیری هستیم، تا سهمی در پیشرفت و اعتلاء جامعه خود داشته باشیم.

با آرزوی توفیق و سلامتی روز افزون برای شما

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مجموعه دانش زار محفوظ است.